Informe de transparència

2019

Informe de transparència 2019

Informe d’activitats 2019

Memòria econòmica

Comptes anuals 2019

Informe anual sobre el compliment del Codi de Conducta


2018

Informe de transparència 2018

Memòria d’activitats 2018 (Annex 1)

Memòria econòmica simplificada 2018 (Annex 1)

Comptes anuals 2018 (Annex 3)


2017

Informe de transparència

Memòria d’activitats 2017 (Annex 1)

Memòria econòmica 2017 (Annex 2)

Comptes anuals 2017 (Annex 3)

Estatuts (Annex 4)

Codi Ètic (Annex 5)

Protocol de Bones pràctiques (Annex 6)

Protocol d’organització i funcionamient del Comitè d’Auditoria, Ètica i Control (Annex 7)

Organigrama FPVC (Annex 8)

Informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta 2017

Programa de voluntariat (Annex 9)


Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu si accepteu les nostres galetes de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers.