Informe de transparència

2020

Memòria d’activitats 2020 (Annex 1)

Memòria econòmica 2020 (Annex 2)

Comptes anuals 2020 (Annex 3.1)

Informe anual sobre el compliment del Codi de Conducta (Annex 3.2)

Informe de transparència de l’any 2020

Estatuts (Annex 4)

Codi Ètic (Annex 5)

Protocol de Bones pràctiques (Annex 6)

Protocol d’organització i funcionamient del Comitè d’Auditoria, Ètica i Control (Annex 7)

Organigrama FPVC (Annex 8)

Programa de voluntariat: marc i desenvolupament (Annex 9)


Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu si accepteu les nostres galetes de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers.