Portal de transparència

2020

Memòria d’activitats 2020 (Annex 1)

Memòria econòmica 2020 (Annex 2)

Comptes anuals 2020 (Annex 3.1)

Informe anual sobre el compliment del Codi de Conducta (Annex 3.2)

Informe de transparència de l’any 2020

Estatuts (Annex 4)

Codi Ètic (Annex 5)

Codi Bon Govern i de Bones pràctiques de gestió (Annex 6)

Protocol d’organització i funcionamient del Comitè d’Auditoria, Ètica i Control (Annex 7)

Organigrama FPVC (Annex 8)

Programa de voluntariat: marc i desenvolupament (Annex 9)

2019

Memòria d’activitats 2019 (Annex 1)

Memòria econòmica 2019 (Annex 2)

Comptes anuals 2019 (Annex 3.1)

Informe de transparència de l’any 2019

2018

Memòria d’activitats 2018 (Annex 1)

Memòria econòmica 2018 (Annex 2)

Comptes anuals 2018 (Annex 3.1)

Informe de transparència de l’any 2018

2017

Memòria d’activitats 2017 (Annex 1)

Memòria econòmica 2017 (Annex 2)

Comptes anuals 2017 (Annex 3.1)


Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu si accepteu les nostres galetes de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers.